Content Lab for Sustainability

Geleceği Yenilikle Beraber Tasarlayalım!

Content Lab for Sustainability

Content Lab for Sustainability, Sürdürülebilirlik Akademisi’nin 12 yıldır sürdürülebilirlik alanında üstlendiği liderliği ve uzmanlığını, yaratıcı ve yenilikçi çözümler ile birleştirdiği bir girişimdir.

Bu girişimin amacı iş dünyasındaki değişim için kurum ve markalara yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ışığında çözümler üretmek ve beraber pozitif etki tasarlamaktır.

Content Lab for Sustainability Kimler İçindir?

Geleceği başarı ile karşılamak, organizasyonlarını dönüştürmek ve daha iyi bir yaşam için çalışmak isteyen marka ve kurumlarla yol alırız.

Content Lab for Sustainability Hangi Faydaları Sunar?

Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlik ekseninde yapılan tüm çalışmaları yaratıcılıkla ve yenilikle buluştururuz.

Fayda ve karlılık hedefli çözümler sunarak sürdürülebilirliği sağlamak için geleceği beraber tasarlarız.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

 • Sürdürülebilirlik Stratejisi Özdeğerlendirme
 • Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme
 • Sürdürülebilirlik hedef belirleme ve SDG/SKA uyumlaştırma
 • Üst yönetim bilgilendirme çalışmaları
 • Sürdürülebilirlik Komiteleri oluşturmak ve yönetimi
 • Sürdürülebilir marka stratejisi geliştirme
 • Sürdürülebilir marka amacı belirlenmesi
 • Sürdürülebilir inovasyon stratejisi geliştirme
 • Sektörel sürdürülebilirlik analizleri ve raporlanması
 • İçgörü (insight) çalışmaları
Paydaş Etkileşimi

PAYDAŞ
ETKİLEŞİMİ

 • Paydaş çalıştayları
 • Sürdürülebilir tedarik zinciri çözümleri
 • İç paydaş iletişim stratejisi
Sorumlu İletişim

SORUMLU
İLETİŞİM

 • Sürdürülebilir marka amacının konumlandırılması
 • İç ve dış mecralar için sürdürülebilirlik iletişimi
 • Üniversite işbirlikleri
 • Kurumsal sosyal sorumluluk projesi strateji geliştirme
 • Sürdürülebilirlik konferans, seminer ve webinar içerik geliştirme

Bize Ulaşın