2022 Yılı Etkinlik Takvimi

Eylül 2022

13 – 14 – 15 – 16  Eylül 2022 | 10. Yıl

Sustainable Brands Turkey

Sustainable Brands (SB) global sürdürülebilir markalar topluluğu olarak dünya çapındadeğişim ve dönüşümü tetikleyen çalışmalarda buluşmaya devam ediyoruz.

SB Turkey 2022 Konferansı, bu yıl da amaç odaklı marka ve iş dünyasını 13 – 14 – 15 – 16 Eylül tarihlerinde bir kez daha buluşturuyor.

Şüphesiz ki salgın sonrası-post pandemi döneminde en acil ihtiyaç küresel ölçekte birdeğişim ve dönüşüm. Kırılgan ekonomileri yeniden toparlamak, iklimden suya, ağaçyıkımından biyolojik çeşitlilik kaybına, eşitsizliğe, adaletsizliğe ve dezenformasyona karşıkarşıya olduğumuz bu uzun sürdürülebilirlik krizi listesine meydan okumak anlamına geliyor.

Marka ve iş dünyasında inovasyon ve marka yapılandırmanın kesişme noktasında; nasıl kar ve refah dalgası yaratabileceği ele alınıyor.

Ekim 2022
Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 2022

18 – 19 Ekim 2022 | 8. Yıl 

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi

Herkese sürdürülebilir, sağlıklı, güvenilir ve ulaşılabilir gıda hedefinden yola çıkarak sürdürülebilir üretim ve tüketim ekseninde gıda sistemlerinde değişim ve dönüşümü hızlandırmak amacıyla çalışıyoruz. En yeni fikirleri ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak, etkili ortaklıklar geliştirmek ve günümüzün acil sorunlarına çözümler getirmek üzere 2015 yılından bu yana gıda sektörünü bir çatı altında buluşturuyoruz.

GEÇMİŞ ETKİNLİKLER

Şubat 2022
Yeni Plastik Ekonomisi 2022

23 Şubat 2022 | 2.Yıl

Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı

“Döngüsel Ekonomiye Doğru”


Döngüsel ekonomi, sektörler ve topluluklar genelinde tüm liderleri iklim riskini azaltma, dayanıklılığı artırma ve yeni iş fırsatlarının kilidini açma konusunda güçlendiren, yarın ve bugün için cesur bir vizyon.

Dünya çapında toplumlar, hükümetler ve markalar bu ortak vizyon çerçevesinde plastik için döngüsel bir ekonomi hedefleri arkasında birleşti. Bu vizyon sadece plastik kirliliğini durdurmak için hayati önem taşımakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü ekonomik, sosyal ve iklimsel faydaları da beraberinde getirme potansiyeline sahip.

Mart 2022
SDG Map Turkey Webinar - SDG 5

SDG Map Turkey Webinar Serisi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Markalar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Aksiyonlarını paylaşıyor, etkiyi birlikte büyütüyor!

10 Mart 2022 15:00 – 16:00 saatleri arasında Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için buluşuyoruz.

Mayıs 2022
SB Brands For Good Webinar

13 Mayıs 2022

SB Brands for Goods Türkiye’nin Sorumlu Tüketim Davranışları Webinarı

Türkiye’nin sorumlu tüketim davranışları açıklanıyor…

SB Brands For Good Sosyo Kültürel Trends Araştırması sonuçları ilk kez açıklanıyor.
Türkiye’nin sorumlu tüketim davranışlarını anlamak için siz de webinarda yerinizi alınız…

13 Mayıs 2022 14:30 – 15:30 saatleri arasında buluşuyoruz.

Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesi 2022

25 – 26 Mayıs 2022 | 9.Yıl

Yeşil İş: Sürdürülebilir İş Zirvesi

Türkiye’nin en güçlü sürdürülebilirlik platformu, “Yeşil İş: Sürdürülebilir İş Zirvesi”, 2009 yılından bu yana enerji yönetim sistemlerinden su ve karbon yönetimi ile değişen iş modellerine, kurumsal sürdürülebilirlik performans kriterlerinden döngüsel ekonomiye geçişe, inovasyon ve teknolojik gelişmelerden sürdürülebilir ürünler ve geleceğin malzemelerine kadar iş dünyası ve yeni ekonomi için önemli konuları kamu, akademi, ulusal ve uluslararası birçok paydaşı bir araya getirerek, güncel ve çarpıcı bakış açıları sayesinde değişimi iş dünyasının gündemine taşıyarak bu yönde önderliğini sürdürdü.

İş dünyasının liderleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, büyük sermayeli şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve akademi dünyası sürdürülebilir dönüşümü sağlamak üzere bu platformda bir araya geliyor.

Haziran 2022
SDG Map Turkey Webinar - SDG 12

3 Haziran 2022

SDG Map Turkey Webinar Serisi

Sorumlu Üretim ve Tüketim

Markalar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Aksiyonlarını paylaşıyor, etkiyi birlikte büyütüyor!

3 Haziran 2022 15:00 – 16:00 saatleri arasında Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim için buluşuyoruz.

Sürdürülebilir Gıda Platformu: Gıda Sektörü Şeffaflık ve İzlenebilirlik Webinarı

16 Haziran 2022

Sürdürülebilir Gıda Platformu: Gıda Sektörü Şeffaflık ve İzlenebilirlik Webinarı

Türkiye’nin gıda sektöründe ilk kez yapılan izlenebilirlik araştırma sonuçlarını öğrenmek için siz de webinarda yerinizi alın…

16 Haziran 2022 14:00 – 15:00 saatleri arasında buluşuyoruz.

SDG Map Turkey Webinar - SDG 13

SDG Map Turkey Webinar Serisi

İklim Eylemi

Markalar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Aksiyonlarını paylaşıyor, etkiyi birlikte büyütüyor!

3 Haziran 2022 15:00 – 16:00 saatleri arasında Amaç 13: İklim Eylemi için buluşuyoruz.

Karbon Nötr

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ ETKİNLİKLERİ KARBON NÖTR GERÇEKLEŞİYOR