Yeni Plastik Ekonomisi Online Konferans

Yeni Plastik Ekonomisi

"DÖNGÜSEL EKONOMİYE DOĞRU"

2050’ye gelindiğinde okyanusta balıktan daha fazla plastik olabilir. Yine de sorunlar plastik okyanuslarımıza, denizlerimize, nehirlerimize ve plajlarımıza ulaşmadan çok önce başlıyor ve çözümler de öyle…

Dünya çapında toplumlar, hükümetler ve markalar ortak bir vizyon çerçevesinde plastik için döngüsel bir ekonomi hedefleri arkasında birleşti. İnovasyonun, endüstrinin, finansmanın, politikanın ve insanların birleştirici gücünü kullandığımızda plastik kirliliğinin gidişatını değiştirebiliriz.

Yeni Plastik Ekonomisi
Yeni Plastik Ekonomisi

Yeni Plastik Ekonomisi'nde plastik asla atık veya kirlilik olamaz!

Döngüsel bir ekonomi vizyonu için ne yapılmalı?

  • Tüm sorunlu ve gereksiz plastik öğelerini ortadan kaldırmak
  • İhtiyaç duyulan plastiklerin yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olmasını sağlamak için inovasyon yapmak
  • Kullanılan tüm plastik malzemeleri ekonominin içinde fakat çevrenin dışında tutmak için dolaşıma sokmak
  • Tüketicilere yeni deneyimler sunarak davranış değişikliğine yönlendirmek ve toplum ile işbirliği sağlamak

Sistematik değişim için harekete geçiyor, tüm kilit paydaşlar ile bir araya geliyoruz!

SPONSORLAR

Stratejik Çözüm Ortağı

Ana Sponsorlar

Platin Sponsor

Altın Sponsor

Medya Sponsorları​

Çözüm Sağlayıcılar