Yeşillenen Oteller - Greening Hotels

Greening Hotels Yeşillenen Oteller

Turizmde Sürdürülebilir

Geleceğe Giden Yol...

Sürdürülebilirliğin iş modellerinde benimsenmesinin sürdürülebilir kalkınma için kaçınılmaz olduğu günümüzde; sürdürülebilir turizmin tüm turizm paydaşları tarafından benimsenmesi, değişen turizm trendlerini yönetme, çevresel sürdürülebilirliği uygulama ve ortak değerlerin korunması bakımından kilit öneme sahiptir. Bu durum, turizmde kısa vadeli kaygıların yerini sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe adapte olabilen bir yaklaşımı ve yeşili gündemde tutan bir yönetim biçimini gerekli kılıyor.

Turizm tesisleri, gerek tesislerin karlılığı gerekse değişen tüketici beklentilerine uygun biçimde değişmesi için tüm dünyada çevresel etkilere uygun olarak belgelendiriliyor. Bu bilinç ile Türkiye’de Greening Hotels Sertifikalı tesis sayısı her geçen gün hızla artıyor. Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikası, bu misyon gereğince turizmin sürdürülebilir geleceğini için çevreye duyarlı tesis sayısını artırmak amacıyla oluşturulmuştur.

Greening Hotels Sertifikası, sektör firmalarına rekabet avantajı, sektörde lider olma, sürdürülebilir iş modellerini uygulama, müşteri memnuniyeti, işletme maliyetlerinin azalması ve sürdürülebilir gelecek için değişimi yönetmede başarılı olma gibi avantajlar sağlarken; bir yandan da doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, katı atık azaltımı, yenilenebilir enerji kullanımı, geri dönüşüm, çevre korumayla uyumlu politika ve düzenlemelerin varlığı, enerji verimliliği sayesinde çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır.

Turizm sektöründe sürdürülebilir bir gelecek için; tüm turizm tesislerini “Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikası” almaya davet ediyoruz.

GREENING HOTELS

TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle devam eden Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) projesi; turizm sektörünün sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevreye duyalı olma motivasyonlarını arttırmayı hedefliyor. Turizm sektöründe bugün, rekabet gücünün yükselmesinin en önemli yolunun turizm sektörünün sürdürülebilir turizm ilkeleriyle hareket etmesinden geçtiği bilinciyle; sürdürülebilir turizm gelişmesine önemli katkılar sağlayan Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi, çevreye duyarlı tüketici sayısını da artırarak, tesisleri daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

Greening Hotels Yeşillenen Oteller
TUROB
Bureau Veritas
Sürdürülebilirlik Akademisi
Sürdürülebilir Gıda Platformu

Bizimle iletişime geçin

Yeşillenen Oteller Sertifkası ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için

DESTEKLEYEN