Yeşillenen Oteller - Greening Hotels

Greening Hotels Yeşillenen Oteller

Turizmde Sürdürülebilir

Geleceğe Giden Yol...

Sürdürülebilirliğin iş modellerinde benimsenmesinin sürdürülebilir kalkınma için kaçınılmaz olduğu günümüzde; sürdürülebilir turizmin tüm turizm paydaşları tarafından benimsenmesi, değişen turizm trendlerini yönetme, çevresel sürdürülebilirliği uygulama ve ortak değerlerin korunması bakımından kilit öneme sahiptir. Bu durum, turizmde kısa vadeli kaygıların yerini sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe adapte olabilen bir yaklaşımı ve yeşili gündemde tutan bir yönetim biçimini gerekli kılıyor.

Turizm tesisleri, gerek tesislerin karlılığı gerekse değişen tüketici beklentilerine uygun biçimde değişmesi için tüm dünyada çevresel etkilere uygun olarak belgelendiriliyor. Bu bilinç ile Türkiye’de Greening Hotels Sertifikalı tesis sayısı her geçen gün hızla artıyor. Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikası, bu misyon gereğince turizmin sürdürülebilir geleceğini için çevreye duyarlı tesis sayısını artırmak amacıyla oluşturulmuştur.

Greening Hotels Sertifikası, sektör firmalarına rekabet avantajı, sektörde lider olma, sürdürülebilir iş modellerini uygulama, müşteri memnuniyeti, işletme maliyetlerinin azalması ve sürdürülebilir gelecek için değişimi yönetmede başarılı olma gibi avantajlar sağlarken; bir yandan da doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, katı atık azaltımı, yenilenebilir enerji kullanımı, geri dönüşüm, çevre korumayla uyumlu politika ve düzenlemelerin varlığı, enerji verimliliği sayesinde çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır.

Turizm sektöründe sürdürülebilir bir gelecek için; tüm turizm tesislerini “Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikası” almaya davet ediyoruz.

GREENING HOTELS

TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle devam eden Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) projesi; turizm sektörünün sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevreye duyalı olma motivasyonlarını arttırmayı hedefliyor. Turizm sektöründe bugün, rekabet gücünün yükselmesinin en önemli yolunun turizm sektörünün sürdürülebilir turizm ilkeleriyle hareket etmesinden geçtiği bilinciyle; sürdürülebilir turizm gelişmesine önemli katkılar sağlayan Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi, çevreye duyarlı tüketici sayısını da artırarak, tesisleri daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

Daha fazla bilgi için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Greening Hotels Yeşillenen Oteller

2009 yılında TUROB tarafından hayata geçirilen ve TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliği ile devam eden Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikasyon Projesi; “Sürdürülebilir Turizm” için turizm tesislerini daha yeşil olmaya teşvik etmektedir.

Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Projesi, 2009 yılında Dünya Su Forumu katılımcılarına yönelik TUROB ve Bureau Veritas işbirliği ile başlamış ve sonrasında Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliği ile büyümeye devam eden Yeşillenen Oteller (Greening Hotels); TUROB, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Bureau Veritas ortak projesi olarak, yeşil konaklama tesislerinin sayısını artırmayı hedeflenmektedir.

TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle devam eden Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) projesi; turizm sektörünün sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevreye duyarlı olma motivasyonlarını artırmayı hedefliyor. Turizm sektöründe bugün, rekabet gücünün yükselmesinin en önemli yolunun turizm sektörünün sürdürülebilir turizm ilkeleriyle hareket etmesinden geçtiği bilinciyle; sürdürülebilir turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi, çevreye duyarlı tüketici sayısını da artırarak, tesisleri daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

  • Enerji yönetimi, Su yönetimi, İç hava kalitesinin arttırılması ve Atık azaltımı ve Geri dönüşüm konularında yapılacak iyileştirmelerle, sürdürülebilir çevre politikalarına da katkı sağlama,
  • İşletme maliyetlerini düşürerek hizmet kalitesini arttırma,
  • Otellerin sağladıkları hizmetleri yaşadıkları çevreye olan zararını minimuma indirmesi ve bunu bir şirket prensibi yapmayı hedeflemesi,
  • Bu sertifikayla beraber hem bir farkındalık yaratma hem de gizli bir kurumsal güç oluşturma,
  • Hizmeti farklılaştıran ve kalitelendiren işletmeler önümüzdeki süreçte her ne olursa olsun hep bir adım önde olması ve tüketim toplumu haline gelen dünyamızda farklı bir yere sahip olması.

Bu nedenlerden dolayı sürdürülebilir turizmin devamlılığı adına doğaya saygılı, çevreci ve bilinçli tüketim sağlamamızı öngören böyle bir proje kapsamında yer almak oteller açısından büyük önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir gelecek için, sizleri de “Yeşillenen Oteller” ailesi içerisinde yer almaya davet ediyoruz.

Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikası almak için aday tesisler dört temel alan üzerinden değerlendirilmektedir:

1) Enerji Yönetimi
2) Su Yönetimi
3) İç Hava Kalitesinin Arttırılması
4) Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm

Bu 4 ana alan, otellerin lobi ve açık alanlarında, odalarında, yemekhane ve çamaşırhanelerinde, ofis alanlarında ve ofis operasyonlarında birbirinden farklı onlarca kriter üzerinden değerlendirilmekte ve bu değerlendirmeden başarıyla geçen otellere “Greening Hotels” sertifikası verilmektedir. Kontrol Listesinde yer alan toplam kriterlerin tesis bünyesinde yer alması üzerinden minimum başarı durumlarına göre, konaklama tesisleri sırasıyla Bronze (%60 başarı), Silver(%75 başarı) ve Gold (%90 başarı) “Yeşillenen Oteller” Belgesi almaya hak kazanmaktadır.
Belgenin geçerlilik süresi iki sene olup, bu sürenin sonrasında mevcut Greening Hotel Belgesini kullanmak isteyen otellerimiz, yarım günlük yenileme denetimi alarak belgelerini kullanmaya devam edebilmektedir.
 
Bir otelde enerji yönetiminin yapılabilmesi için öncelikle; enerji tüketimi ölçülmeli, enerji kaynakları açıkça belirtilmeli ve tüketimi azaltacak önlemler alınmalıdır. Aydınlatma sistemlerinin tasarruflu olması, akıllı aydınlatma sistemlerinin kullanılması, otel içerisinde güneş ışığından en fazla şekilde yararlanılması, ısıtma ve soğutma sistemlerinde israfı önleyici yöntemler benimsenmesi ve kurulması gibi önlemler değerlendirilir. Aynı zamanda kendi enerjisini üretebilen, en azından kullandığı enerjinin bir kısmını bu yollarla sağlayan oteller bu konuda başarılı kabul edilir. Odalarda kullanılan elektronik aletlerin (klima, mini bar) A sınıfı olmasına özen gösterilmelidir. Konaklayan misafirlerin de enerji tasarrufu ile ilgili bilinçlendirilmeleri amaçlar arasındadır. Greening Hotel Sertifikası sahibi oteller, sürdürülebilirlik bilincini geliştirme konusunda enerji yönetimi konusunda aldıkları önlemler ile de sektörde önderlik yaparlar.
 
Otellerin enerji tasarrufunda iç hava kalitesinin yüksek tutulması bir Greening Hotels Sertifikası’nın önemli kriterlerinden biridir. Çevreye duyarlı tesisi olmak için otellerin aynı zamanda temiz ve sağlıklı hava garanti etmeleri gerekmektedir. Otellerin iç ve dış mekân dizaynlarında yapılacak akıllıca atılımlar ile hava kalitesi kolayca yükseltilebilir. Sigara içilen ve içilmeyen odalar mümkünse birbirlerinden uzakta olmalı, giriş kapıları içeri toz almayacak şekilde tasarlanmalı ve lisanslı kuruluşlar tarafından havalandırma sistemlerinin periyodik temizliği yapılıyor olmalıdır. Aynı zamanda yatak ve halıların periyodik olarak temizlenmesi iç hava kalitesinin yüksek seviyede tutulmasını sağlar.
 
Modern hayatın bir gerçeği de dünyada her gün gittikçe büyüyen çöpler/atıklardır. Sürdürülebilir turizmin geleceği açısından geri dönüşüme özen gösterilmesi, katı atık oranlarının en aza indirilmesi ve ‘atık’ olarak görülen materyallerin mümkünse bir daha kullanımı hayati önem taşır. Atık yönetimi ve geri dönüşüm turizm sektöründe gittikçe önem kazanmakta ve geri dönüşüm adına yapılan atılımlar her sene daha fazla gelişmektedir. Otellerden beklenilenlerin başında geri dönüşüm kutuları ile müşterileri geri dönüşüme yönlendirmeleri ve atık yönetimi konusunda aktif olmalarıdır. Müşterileri atık yönetimi konusunda bilgilendirici posterler asılması ve her odaya geri dönüşüm kutusu temin edilmesi gibi küçük adımlar önemlidir. Sürdürülebilir malzemeler ile üretilmiş mobilyalar, duvar kâğıtları, atılacak malzemelerin hayır kurumlarına bağışlanması ya da ikinci el dükkânlarına satılması gibi önlemler atık azaltımı konusunda büyük gelişmeler sağlar.
 
Gün geçtikçe daha da değerlenen bir kaynak olan suyun korunması ve en tasarruflu şekilde kullanılması sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilebilmesi için önceliklidir. Otellerde su yönetimi için; su tüketimini azaltıcı yöntemler benimsenmeli, su kaynakları tasarruflu kullanılmalı ve otel yönetimince tasarrufa öncelik verilmelidir. Tuvaletlerde su tasarrufu sağlayan ekipmanların kullanımı, duş süresince kullanılan suyun en aza indirilmesi, yağmur suyu geri dönüştürme sistemleri, susuz pisuarların eski modellerle değiştirilmesi gibi bazı yöntemlerle su yönetimini en iyi seviyeye çekilebilir. Atık suların, eğer mümkünse su arıtma tesislerine yollanması ve her sene harcanan su miktarının kaydedilip analiz edilmesi ile su tasarrufu her sene geliştirilebilir. Yeşillenen Oteller, su yönetimi için süregelen bir gelişim yapmalı ve her sene daha da iyiye giden su yönetim politikaları belirlemeleridir.
TUROB
Bureau Veritas
Sürdürülebilirlik Akademisi
Sürdürülebilir Gıda Platformu

DESTEKLEYEN