Sürdürülebilir Gıda Platformu

Neden Sürdürülebilir Gıda Platformu?

Dünya nüfus artışı ve hızlı sanayileşme gezegenimiz kaynakları üzerinde önemli baskılar oluşturuyor. Şehirlere kayan nüfusun yeterli beslenebilmesi için 2050 yılında gıda üretiminin %60 oranında arttırılması gerekiyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, biyo-çeşitlilik, su, gıda, kaynak yönetimi, gıda güvenliği, gıdaya erişim ve gıda alışkanlıkları gibi tehditler ve ihtiyaçların sonucu olarak 2015 yılında Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) öncülüğünde Sürdürülebilir Gıda Platformu (SGP) bildirgesi yayınlanmıştır.

Sürdürülebilir Gıda Platformu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ve Türkiye 11. Kalkınma Planı’nı da sahiplenerek “Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir gıda” ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir gıda ile ilgili konularda bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yaparak, hızla endüstriyelleşen ve küreselleşen gıda sektörünün, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelişim modeli geliştirmesine yön vermek için çalışmalar yapacaktır.  Bugün değilse ne zaman?  Sizleri, Sürdürülebilir Gıda Platformu’na üye olarak bu sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz. 

Bugün değilse ne zaman?

Sizleri, Sürdürülebilir Gıda Platformu’na üye olarak bu sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz

DAHA İYİ GIDA İÇİN

Sürdürülebilir Gıda Platformu

Platformun Amacı

Sürdürülebilir Gıda Platformu’nun (SGP) amacı, günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda sistemleri değişim ve dönüşümünü hızlandırmak için çalışmaktır.

Öncelikli Çalışma Alanları

  • Gıda ve tarım sektörününün, bilim, medya ve eğitim ile bağlantılarını güçlendirilerek farkındalığın arttırılması
  • Gıda sistemlerinde sürdürülebilir tüketim modellerinin benimsenmesi için tüketicinin bilinçlendirilmesi
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının sürdürülebilir gıdaya yönelik politika ve faaliyetlerine ivme kazandırmak için çalışılması
  • Sürdürülebilir üretim ve tüketimin yaygınlaştırılması için bilgi ve modellerin paylaşılması ile uygulamaya yönelik teşvikin arttırılması
  • Sektörün sürdürülebilir üretim ve tüketim performansını arttırmak için gıda sisteminde tüm paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
  • Tüm tedarik zincirinde sürdürülebilir gıda sistemlerine geçişe yönelik, piyasaya dayalı ve gönüllü yaklaşımların kullanımını kolaylaştırmak ve fırsatları artırmak 
Sürdürülebilir Gıda Platformu
Sürdürülebilir Gıda Platformu

İşbirlikleri

Platform, gıda sektöründe doğrudan ya da dolaylı çalışmalar yapan, Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, markalar, Kâr amacı gütmeyen şirket ve girişimler, Sivil toplum kuruluşları, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, gibi tüm paydaşlar ile işbirlikleri geliştirir. 

Platformun Üyelere Kazandırdıkları

  • Ortak değer yaratma çalışmalarında liderlik yapma imkanı
  • Çalışmalara yön ve yol verecek paydaşlar ile işbirliği fırsatları
  • Yeni iş modelleri, networkler ve girişimler yaratma imkanı
  • Çalışma Gruplarında, üye kurumlar ile birlikte strateji çalışmaları olanağı
Sürdürülebilir Gıda Platformu

“Türkiye Gıdada Şeffaflık ve İzlenebilirlik Tüketici Araştırması” Sonuçları Açıkladı!

Ipsos Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen Türkiye Sürdürülebilir Gıda Platformu Şeffaflık ve İzlenebilirlik Tüketici Araştırması 2022 çarpıcı veriler ortaya koyuyor

Araştırma raporuna erişmek için bizimle iletişime geçin!

Çalışma Grupları

Gıdada Döngüsellik

İklim Değişikliği ve Kaynak Yönetimi

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Sorumlu Tüketim ve Sağlıklı Beslenme

Dönüşüm Liderliği

PLATFORM ÜYELERİ

Kurumsal Üyelik Ön Başvuru Formu

Kurumsal üyelik için aşağıdaki ön başvuru formunu doldurarak talebinizi bize iletebilirsiniz