Sürdürülebilir Gıda Platformu

Food Security Information Network tarafından hazırlanan Gıda Krizleri 2023 Küresel Raporu’na göre; 2022’de gıda krizi ile mücadele eden 58 ülke ve bölgede, çeyrek milyardan fazla insanın akut gıda güvensizliği yaşadığı ve acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor. Gezegenin içerisinde bulunduğu çoklu kriz ortamı tarımsal gıda sistemlerini de; gıdanın üretimi, işlenmesi, taşınması, paketlenmesi, depolanması, tüketimi ve bu süreçte ortaya çıkan kayıp ve atıkların yönetimi konularında olumsuz etkiliyor. Bir diğer yandan COP28’in de sonuçlarına dayanarak, gıda sistemleri dönüşümüne ve bunu çevreleyen iş birliğine yönelik ivme, küresel ölçekte önemli bir ivme kazandı.

Kontrolsüz sanayileşme ve plansız nüfus artışı gezegenimizin kaynakları üzerinde önemli bir tehdit unsuru oluşturuyor. Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyarın üzerinde olacağı tahmin edilirken, çoklu krizlerle dolu olan bu Antroposen Çağ’da 10 milyar insanın sağlıklı ve güvenilir gıdaya nasıl ulaşabileceği ise önemli bir tartışma ve iş birliği konusu.  Bu zorluklara yanıt vermek, kapsamı ve karmaşıklıkları bütünsel ve sürdürülebilir bir şekilde ele alan ihtiyaçların sonucu olarak 2015 yılında Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) öncülüğünde Sürdürülebilir Gıda Platformu (SGP) kurulmuştur.

Sürdürülebilir Gıda Platformu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da sahiplenerek “Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir gıda” ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir gıda ile ilgili konularda bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yaparak, hızla endüstriyelleşen ve küreselleşen gıda sektörünün, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelişim modeli geliştirmesine yön vermek için çalışmalar yapmaktadır.

Bugün değilse ne zaman?

Sizleri, Sürdürülebilir Gıda Platformu’na üye olarak bu sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz.

DAHA İYİ GIDA İÇİN

Platformun Amacı

Günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda sistemleri değişim ve dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kurulan Sürdürülebilir Gıda Platformu, 50’nin üzerinde gıda sektörü üyesi marka ile sürdürülebilir gıdanın geleceğini olumlu yönde destekleyen bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir. Hızla endüstriyelleşen ve küreselleşen gıda sektörünün sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelişim modeli geliştirmesine yön vermek için yapılan bu çalışmalar gezegenin, toplumun ve kurumların güncel ihtiyaçları da dikkate alınarak evrilmektedir. 

Platform, gıda sektöründe doğrudan ya da dolaylı çalışmalar yapan, Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, markalar, kâr amacı gütmeyen şirket ve girişimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri gibi paydaşlar ile iş birlikleri geliştirir.

Öncelikli Çalışma Alanları

Gıda sisteminin geleceğini şekillendiren yenilikleri, dünyanın dört bir yanındaki gıda işletmelerinin karşılaştığı fırsatları-engelleri ve engellere karşı olumlu değişim fırsatlarının nasıl benimsendiğini incelemek için EIT Food Topluluğu tarafından paylaşılan içgörülerde 2024 yılının en önemli 5 gıda trendi şu şekildedir:

 1. Kriz karşısında gıda güvenliği çözümleri daha yerelleşecek
 2. Doğa, Yerli Halklar ve gıda sistemleri arasındaki ilişki daha fazla tanınacak
 3. Yenileyici tarımın daha net tanımları ortaya çıkacak
 4. Veriler tüketici gıda davranışlarında önemli bir rol oynayacak
 5. Yapay zeka (AI) teknolojisi, gıda sistemi eyleminin bir sonraki çağını etkileyecek.

 

Dünyada gıda sektörünün yer aldığı öncelikli ve güncel gelişmeleri kapsayan çalışma alanlarımız;

 • Gıda ve tarım sektörünün bilim, medya ve eğitim ile bağlantılarını güçlendirilerek farkındalığın arttırılması,
 • Gıda sistemlerinde sürdürülebilir tüketim modellerinin benimsenmesi için tüketicinin bilinçlendirilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının sürdürülebilir gıdaya yönelik politika ve faaliyetlerine ivme kazandırmak için çalışılması,
 • Sürdürülebilir üretim ve tüketimin yaygınlaştırılması için bilgi ve modellerin paylaşılması ile uygulamaya yönelik teşvikin arttırılması,
 • Sektörün sürdürülebilir üretim ve tüketim performansını arttırmak için gıda sisteminde tüm paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi,
 • Tüm tedarik zincirinde sürdürülebilir gıda sistemlerine geçişe yönelik, piyasaya dayalı ve gönüllü yaklaşımların kullanımını kolaylaştırılması ve fırsatlarının arttırılması.

Platformun Üyelere Kazandırdıkları

 • Ortak değer yaratma çalışmalarında liderlik yapma imkânı,
 • Çalışmalara yön ve yol verecek paydaşlar ile iş birliği fırsatları,
 • Yeni iş modelleri, networkler ve girişimler yaratma imkânı,
 • Çalışma Gruplarında, üye kurumlarla birlikte strateji çalışmaları olanağı.

5 Sektörde

“Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması Kılavuzları”

Yayınlandı!

KILAVUZLAR

ÇALIŞMA GRUPLARI

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Tarım

Şeffaflık, İzlenebilirlik ve Sorumlu Tüketim

Döngüsellik ve Gıda Atığı Yönetimi

İklim Değişikliği ve Kaynak Yönetimi

“Ofis ve İşyeri Alanlarında Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltımı Kılavuzu” Yayınlandı!

Sürdürülebilir Gıda Platformu üyelerinin katkıları ile hazırlanan kılavuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PLATFORM ÜYELERİ

Kurumsal Üyelik Ön Başvuru Formu

Kurumsal üyelik için aşağıdaki ön başvuru formunu doldurarak talebinizi bize iletebilirsiniz