fbpx
Brands For Good Turkey

Sürdürülebilir yaşam modellerini özendirici, kolay ulaşılabilir, uygulanabilir kılmak için markaların gücünü ortaya çıkarmak

Markalar tüketici erişimini kaynaklarını ve etkilerini kullanarak sorumlu tüketimi çekici uygulanabilir ve kazançlı olması için güçlerini birleştiriyor!

Bunun iyi büyüme için tek yol olduğuna inanan Brands for Good Hareketi Türkiye’de!

Brands for Good taahhütleri:

Marka vaadimizi, ürünlerimizin ve deneyimlerimizin kalbine çevresel ve sosyal amacı yerleştirmek

Sürdürülebilir markaları erişilebilir, ilham verici ve ödüllendirici kılmak için pazarlama iletişimimizi ve marka etkimizi kullanmak

Davranışları değiştirmek ve bireyler üzerinde olumlu etki yaratmak hedefi ile pazarlama alanını dönüştürmek için birlikte çalışmak

“İyi büyüme"nin tek yolunun tüketicileri sorumlu tüketime yönlendirmek olduğuna inanıyoruz!

Tüketiciler daha iyi yaşam ve sürdürülebilir gelecek yaratmaya yardımcı olacak ürünlere ve deneyimleri sunan markaları takip eder ve ödüllendirir

SB Brands For Good Türkiye Socio Cultural Trend Tracker 2022

Türkiye’nin Sorumlu Tüketim Davranışları: Sosyo Kültürel Trend Araştırması 2022

Araştırma raporuna erişmek için bizimle iletişime geçin!

Detaylı bilgi için bizim ile iletişime geçin!

BRANDS FOR GOOD HAKKINDA

Brands for Good hareketi, daha iyi bir dünya yaratma uğrundaki süreçte tüketicilerin de bu dönüşüme katılımlarını sağlamaya ikna ederek, sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimseyip yaygın davranış şekli olarak dönüşebilmesi için öncü markalara yardımcı olmak hedefiyle kurulmuştur.

EN ETKİLİ DOKUZ KÜLTÜREL DAVRANIŞ

Dünyadaki iklim, çevre ve toplumsal sorunlarla savaşmak için birçoğumuz sorumluluk hissediyoruz ve bu sorunlara etki edecek sürdürülebilir bir yaşam şekli benimsemek için istekliyiz. Fakat bu sorunlara çözüm getirmek için uygulamaya çalıştığımız bireysek çözümler konusunda bazen umutsuzluğa kapılıyor, bazen tek başımıza savaştığımızı hissediyor veya sürdürülebilir davranışları uygulamaya çalışırken tereddüte düşüyor ve kaybolup gidebiliyoruz. Fakat biliyoruz ki küçük aksiyonlar büyük etkiler yaratabilir. İnsanlar da bu yüzden onların sürdürülebilir davranışları edinme niyetlerinde onlara bu sorunları çözmeleri veya katkıda bulunmaları için yardım eden, sürdürülebilir davranışları sürdürmeleri için katkı koyan markaları tercih etmektedirler. İşte bu nedenle Brands For Good olarak kendimize şu soruyu sorduk: insanların çevresel ve toplumsal sorunlara katkı koyma niyetlerinde onlara sürdürülebilir bir hayat tarzı olarak edinebilecekleri en etkili davranışlar neler olabilirdi? Bu soruya yanıt vererek en etkili olabilecek davranışları listesi paylaşmanın, insanları bu hedeflerine ulaşmaları için yardımcı olabileceğini düşündük.

Markaların yerleşik tüketici davranışlarını daha iyi bir toplum ve dünya yaratmak için dönüştürmeye etkisini olduğunun farkındayız. Sürdürülebilirlik, inovasyon ve pazarlama alanındaki uzmanlarla çalışarak tüketicilerin sorumlu tüketici çekici ve ulaşılabilir olması için markalara destek oluyoruz. Bunu yaparken de sürdürülebilirliği markaların rekabetçi bir avantaja dönüştürerek «iyi büyümeyi» gerçekleştirerek, sorumlu iş modellerini sürdürmelerine katkıda bulunuyoruz.