Yeşil İş: Sürdürülebilir İş Zirvesi

Türkiye’nin en güçlü sürdürülebilirlik platformu, “Yeşil İş: Sürdürülebilir İş Zirvesi”, 2009 yılından bu yana enerji yönetim sistemlerinden su ve karbon yönetimi ile değişen iş modellerine, kurumsal sürdürülebilirlik performans kriterlerinden döngüsel ekonomiye geçişe, inovasyon ve teknolojik gelişmelerden sürdürülebilir ürünler ve geleceğin malzemelerine kadar iş dünyası ve yeni ekonomi için önemli konuları kamu, akademi, ulusal ve uluslararası birçok paydaşı bir araya getirerek, güncel ve çarpıcı bakış açıları sayesinde değişimi iş dünyasının gündemine taşıyarak bu yönde önderliğini sürdürdü. 

İş dünyasının liderleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, büyük sermayeli şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve akademi dünyası sürdürülebilir dönüşümü sağlamak üzere bu platformda bir araya geliyor. 

 

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BULUŞMASI 10. YILINDA!

 10 – 11 MAYIS 2023’DE GERÇEKLEŞTİ!

2009’dan Bu Yana Yeşil İş

0 +
Katılımcı
0 +
Çözüm Ortağı
0 +
Oturum
0 +
Konuşmacı
0 +
Yan Etkinlik

Bu Platformda Neler Var?

İlham Veren Oturumlar

Konuları tüm boyutları ile ele alan, önemli uzmanların yer aldığı oturumlar, interaktif paylaşımların yapılabildiği paralel kulvarlar ve tartışma gruplarına katılım.

Öğrenmek ve Paylaşmak

Sürdürülebilir iş modellerinde yasal düzenlemeleri, politikaları, yenilikçi yaklaşımları, liderlik tecrübelerini, yeni iş fırsatlarını ve başarılı uygulama örneklerini öğrenme ve paylaşma.

Network Fırsatları

Kamu kurumları, sektördeki liderler ve yöneticiler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile tanışma ve fikir alışverişinde bulunma.

Keşif

İş dünyasına öncülük eden sürdürülebilirlik liderlerini, iyi uygulama örneklerini, kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen iş stratejilerini keşfetme.

Sürdürülebilir İş Zirvesi