Sürdürülebilirlik Eğitim Merkezi

Kurumların sürdürülebilir hedefler oluşturmalarına yardımcı olmak, bu hedeflere ulaşma yöntemleri konusunda bilgi birikimlerini artırmak, bireysel gelişime olduğu kadar iş sonuçlarına da doğrudan katkı sağlayacak ve kurumlara artı değer yaratacak şekilde çalışanların donanımını arttırarak yetkin profesyonelleri iş dünyasına kazandırmak üzere bireysel ve kurumsal eğitimler tasarlıyoruz.

Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarını tanımlayarak sürdürülebilir iş ve marka dönüşümünü hızlandırmak üzere kuruma özel ve açık eğitimler…

Detaylı Bilgi »
Eğitimler

Bireysel Eğitimler

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarını tanımlayarak sürdürülebilir iş ve marka dönüşümünü hızlandırmak üzere kuruma özel ve açık eğitimler…

Detaylı Bilgi »
Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi Eğitim Hakkında Bugünün iş dünyasında, fırsatları değerlendirerek ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan riskleri yöneterek uzun vadeli hissedar değeri yaratmak iş başarısını

Detaylı Bilgi »
Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitimi

Yaşam Döngüsü Eğitimi

Eğitim Hakkında Yaşam döngüsü yaklaşımı bir ürünün ya da hizmetin üretiminde ve tüm değer zincirindeki etkileri belirlemeyi ve yönetmeyi sağlar. ISO standartları yüksek seviye yapı

Detaylı Bilgi »
Atık Yönetimi

Atık Yönetimi Eğitimi

Atık Yönetimi Eğitimi Eğitim Hakkında Atık Yönetimi Eğitimi, ulusal ve uluslararası ilgili mevzuat doğrultusunda katılımcıları atık yönetiminin genel ilke, esas ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek, katı atık

Detaylı Bilgi »
Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonomi Eğitimi

Döngüsel Ekonomi Eğitimi Eğitim Hakkında Döngüsel Ekonomi Eğitimi, küresel ve ulusal gelişmeler ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ilişkin bilgilendirilmeler eşliğinde çevresel, sosyal ve finansal açılardan

Detaylı Bilgi »

Bireysel Eğitimler

Bireysel gelişime olduğu kadar yönetime ve iş sonuçlarına doğrudan katkı sağlayacak, çalışanların ve yöneticilerin kurumlarına artı değer yaratacak bilgi ve donanımı edinecekleri kısa eğitimler ve sertifika programları sunuyoruz

Kurumsal Eğitimler

İş dünyasının dinamiklerine ve dünyadaki son gelişmelere uygun olarak farklı kurumsal ihtiyaçlara yönelik kurumun içinde bulunduğu sektör ve çalışmaların benchmark edilerek konunun en güncel yaklaşımlarla özelleştirildiği kurumsal eğitimler tasarlıyoruz

Sürdürülebilirlik Akademisi BÜYEM Sertifika Programları

BÜYEM İşbirliği ile Sertifika Programları

Daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir yaşam için öncülük edecek yeni nesil marka liderleri yetiştirmek üzere Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile sertifika programları gerçekleştiriyoruz.