Bireysel Eğitimler

Bireysel gelişime olduğu kadar yönetime ve iş sonuçlarına doğrudan katkı sağlayacak, çalışanların ve yöneticilerin kurumlarına artı değer yaratacak bilgi ve donanımı edinecekleri kısa eğitimler ve sertifika programları sunuyoruz.

Kısa Eğitimler

Tüm eğitimler talep doğrultusunda kuruma özel olarak, kurumun içinde bulunduğu sektör ve çalışmalar benchmark edilip ihtiyaçlara göre tasarlanarak verilebilmektedir.

Kurumunuza özel talepler için: egitim[at]@surdurulebilirlik.com.tr​

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi Eğitim Hakkında Bugünün iş dünyasında, fırsatları değerlendirerek ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan riskleri yöneterek uzun vadeli hissedar değeri yaratmak iş başarısını

Detaylı Bilgi »
Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitimi

Yaşam Döngüsü Eğitimi

Eğitim Hakkında Yaşam döngüsü yaklaşımı bir ürünün ya da hizmetin üretiminde ve tüm değer zincirindeki etkileri belirlemeyi ve yönetmeyi sağlar. ISO standartları yüksek seviye yapı

Detaylı Bilgi »
Atık Yönetimi

Atık Yönetimi Eğitimi

Atık Yönetimi Eğitimi Eğitim Hakkında Atık Yönetimi Eğitimi, ulusal ve uluslararası ilgili mevzuat doğrultusunda katılımcıları atık yönetiminin genel ilke, esas ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek, katı atık

Detaylı Bilgi »
Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonomi Eğitimi

Döngüsel Ekonomi Eğitimi Eğitim Hakkında Döngüsel Ekonomi Eğitimi, küresel ve ulusal gelişmeler ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ilişkin bilgilendirilmeler eşliğinde çevresel, sosyal ve finansal açılardan

Detaylı Bilgi »

Sertifika Programları