Döngüsel Ekonomi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Döngüsel Ekonomi Eğitimi, küresel ve ulusal gelişmeler ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ilişkin bilgilendirilmeler eşliğinde çevresel, sosyal ve finansal açılardan “Döngüsel Ekonomi” kavramının farklı boyutlarıyla ve bakış açılarıyla ele alınması; değer zinciri ve döngüsel iş modellerinin uygulama örnekleri ile birlikte tartışılması; kurum ve kuruluşların bilgi ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması; kaynak verimliliği, geri kazanım, geri dönüşüm ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları hakkında bilgi aktarımı ve kurumlarda iyi uygulama örneklerinden yola çıkarak katılımcıların kendi kurumlarında daha çevreci ve sürdürülebilir döngüsel iş fırsatları geliştirmesini desteklemek üzerine tasarlanmıştır.

Eğitim İçeriği

 • Genel Hatları ile Kavramsal Çerçeve: Döngüsel Ekonomi Modelinin İlkeleri
  • Kaynak Verimliliği
  • Ürün Yaşam Döngüsü
  • Endüstriyel Simbiyoz
 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bağlamında Döngüsel Ekonomi
 • “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ve “Sınırda Karbon” Uygulaması
 • AB Döngüsel Ekonomi Paketi
  • Döngüsel Ekonominin Potansiyel Faydaları
  • Döngüsel Ekonomiye Geçiş İçin Stratejiler
  • İşletmelerde Sürdürülebilir Atık Yönetimi
  • Döngüsel Ekonomi Modelinde Atıkların Valorizasyonu
 • Döngüsel Ekonomi Prensipleriyle İş Modeli ve Değer Yaratmak
 • Döngüsel Ekonomi Modelinin Ekonomik Boyutu: Fırsatlar
 • Entegre ve Sürdürülebilirlik Raporlamalarının Önemi
 • Farklı Sektörlere İlişkin Döngüsel İş Modeli Yaklaşımları – Türkiye ve Dünyadan Örnekler
 • Sektörel Deneyim Paylaşımları
 • Sonuç ve Değerlendirme

Kimler Katılmalı?

Döngüsel Ekonomi Eğitimi tüm sektörlerin katılımına açık olup, kamu kurum ve kuruluşları, STK ve özel sektör yönetici ve çalışanlarının; özellikle kuruluşlarında döngüsel iş modelleri geliştirmek isteyen kuruluş ve firmaların yöneticileri ve AR-GE, üretim, iş geliştirme, operasyon, vb. departman çalışanlarının katılmaları önerilmektedir.

* En az 10, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir

* Bu eğitim, talep doğrultusunda kuruma özel olarak, kurumun içinde bulunduğu sektör ve çalışmalar benchmark edilip ihtiyaçlara göre tasarlanarak verilmektedir. Kurumunuza özel talepler için lütfen bizimle iletişime geçiniz

Döngüsel Ekonomi

Eğitim Tarihleri

25 Ocak 2022
11 Şubat 2022
15 Mart 2022

Eğitimin Süresi

2 saat

Lokasyon

Eğitim sanal sınıf ortamında canlı olarak gerçekleştirilecektir.