Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi

Giriş

İklim değişikliği, tüm dünyayı etkileyen çevresel bir sorun olmasının yanı sıra, ekonomik ve sosyal etkileri ile de güvenlik sorunu olarak da kabul edilmektedir. Aşırı hava olaylarının madencilik, tarım ve yerleşim alanları üzerindeki etkisinin giderek daha fazla hissedildiği görülmektedir. Bu etkilerin bilinmesi ve giderilmesi için önlemlerin alınması, kuruluşların sürdürülebilirlikleri için önem taşımaktadır.

Amaç

Döngüsel ekonomiye ve düşük karbon ekonomisine geçiş yapabilmek için stratejilerini ve aksiyonlarını belirleyen kuruluşlar, iklim değişikliğinin etkilerini daha iyi yöneterek rekabetçi ortamda devamlılıklarını sağlayabileceklerdir. Bu eğitim, katılımcılara iklim değişikliğin ana sebebi olan karbon emisyonlarının hesaplanması, izlenmesi ve azaltılması için uluslararası metodolojilerine uygun olarak gereklilikleri aktarmaktadır.

Eğitim, interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir.

Programın İçeriği

  • Sera gazı, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili temel kavramların açıklanması
  • Kyoto Protokolü’nden Paris Anlaşması’na Giden Yol
  • Kuruluş ve faaliyet sınırlarının belirlenmesi
  • Emisyon kaynaklarının belirlenmesi
  • Emisyon faktörlerinin seçilmesi
  • Sera gazı faaliyet verilerinin seçilmesi ve toplanması
  • Hesaplama metodolojileri ve hesaplama kaynakları
  • Sera gazı envanteri kalite yönetimi
  • Sera gazı envanteri raporunun hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
  • Uygulamalı karbon ayak izi hesaplama (Ekip Çalışması / Beyin Fırtınası)

Programın Toplam Süresi

4 Saat

Katılımcı Sayısı

En az 10, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir.

Katılımcı Profili

Karbon ayak izinin hesaplanması ve raporun oluşturulması ile ilgili çalışmalara katılacak tüm çalışanlar ve konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ile yöneticiler bu eğitime katılabilirler. Konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir.