Marka Amacından Amaçlı Şirkete: Purpose

Giriş

Günümüzde, purpose-amaç kavramı kurumların sürdürülebilir büyümesinin temeli haline geliyor ve iş dünyasında amaç odaklı şirketler tanımı ile de karşımıza çıkıyor. Markaların görsel bir kimlik ve müşterilere vaat ettiği markalaşmaya geleneksel yaklaşımları, tüm kurum tarafından sağlanan bütünsel bir müşteri deneyimi olarak dönüşüyor.

Amaç

Eğitimin amacı, bir kuruluşun görsel kimliği (örneğin, logo) ve imajı olarak marka kavramını, müşteri yolculuğu boyunca önemli deneyim anlarını tespit etmek ve bu sayede kurumun tüm paydaşlarınca sahiplenilmesini sağlamaktır.

Böylelikle, markaların, salt müşteri iletişimi değil aynı zamanda kurum kültürü ve ilerlemesinde marka liderliğinde iş stratejilerinin yürütülmesi ile kurumun etkinliğinin her alanda arttırılması hedefleniyor.

Bu eğitimde, kendi markalarınız için bir marka egzersizinin yanı sıra önde gelen markaların amaçlı marka-kurum olma pratikleri hakkında örnekler de paylaşılmaktadır.

 1. Bu eğitimde temel olarak:Geniş bir organizasyon perspektifinden amaçlı markalar-amaçlı kurumlar nasıl oluşturulur?
 2. İnsan kaynakları uygulamaları ile marka liderliğindeki kültür değişikliğine nasıl öncülük edilir?

konularında beceri geliştirebileceksiniz.

Programın İçeriği

 • Purpose tanımı nedir
 • Purpose tanımının evrimi
 • Amaçlı şirketler neden kazanır?
 • Global amaçlı şirketler
 • C19 sonrası amaç nasıl şekillenmelidir?
 • Purpose nasıl bulunur? Aşamaları nelerdir?
 • Purpose nasıl tüm organizasyona yayılır? Her birimin rolü nedir?
 • Purpose çalışmasında tüm paydaşların rolü nedir?
 • Örnek vaka ile purpose bulunması.

Programın Toplam Süresi

4 Saat

Katılımcı Sayısı

En az 10, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir

Katılımcı Profili

Marka ve pazarlama alanında çalışan profesyoneller, şirketlerin strateji ve insan kaynakları ekipleri. Reklam ve iletişim ajanslarındaki strateji ve müşteri yönetimi ekipleri.