Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitimi

Giriş

İnovasyon 21. yüzyılın olmazsa olmazı; markalar da öyle. Markalar ekonomik faaliyetimizin en önemli unsurları. Önümüzdeki dönemde markaların var olabilmeleri ve büyümeleri, gittikçe artan oranda inovasyon kaslarını geliştirmelerine bağlı olacak. Peki bunu başarabilmek için en fazla neye ihtiyacımız var? İnovasyon kültürü dediğimiz olgu neden bu alandaki başarının anahtarı?

Amaç

Markalar ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü eğitiminin amacı, inovasyon için gerekli temel bir faktörü gözler önüne serebilmek. Bugüne kadar başarılı inovasyon için gerekli unsurlar somut olarak elle tutulabilen süreç, yönetim vs gibi işletme bilimine yönelik öğretilerle sınırlı bırakıldı. Başarı denkleminin en kritik öğesi “kültür” gerekli özeni göremedi. Şimdi Corona sonrasını konuştuğumuz bu günlerde İnovasyon Kültürünü tarif etmenin tam da zamanıdır diye düşünüyoruz. Zira temel kültür alt yapısı olmadan inovasyon olamaz!

Programın İçeriği

  • Sürdürülebilir İnovasyon ve Günümüzde Önemi
  • İnovasyon markanın itici gücüdür
  • İnovasyon Kültürü ne demek
  • İnovasyon kültürü nasıl oluşur
  • İşleyiş ile ilgili faktörler
  • Davranışlar ile ilgili faktörler

Programın Toplam Süresi

4 Saat

Katılımcı Sayısı

En az 10, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir

Katılımcı Profili

Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve yol haritası oluşturmak isteyen bireyler ve kurumlarda çalışanlar bu eğitime katılabilirler. Konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir