SDGs - Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını İş Modellerinde Etkinleştirme Eğitimi

Giriş

Karşı karşıya olunan ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklar ile mücadele etmek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’s) 2030 yılına kadar öncelikleri ve istekleri belirlemiştir. Dünyayı sürdürülebilir bir şekle getirmek için büyük fırsatlar sunan SDGs aynı zamanda iş dünyası için de büyük fırsatlar sunmaktadır. Risklerin fırsatlara çevrilmesi için 17 hedefin kurumsal hedefler ile örtüşecek şekilde etkinleştirilmesi önem taşımaktadır.

Amaç

SDGs-Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini İş Modellerinde Etkinleştirme Eğitiminin amacı başarılı, sosyal ve çevresel amaçlara katkıda bulunan organizasyonlar tasarlamak için SDGs in rehber olarak kullanılması, iş dünyasının karşı karşıya olduğu riskleri fırsata çevirmede SDGs lerin kurum stratejilerinde etkinleştirilmesi ile ilgili yol haritalarını, ölçümlendirme kriterlerini ve iyi örnekleri paylaşmaktır.

Programın İçeriği

  • Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri -SDG s
  • SDGs ve Kurumsal Sürdürülebilirlik
  • Kurum hedefleri ve ilgili Küresel Hedeflerin Belirlenmesi
  • Kurum Performansı ve SDGs
  • SDGs ve Planları Yeniden Düşünmek ve Tasarlamak
  • SDGs ve Anahtar Fikir Geliştirme
  • SDG s ve Çalışan Katılımı
  • Paydaşlar ile etkili hikayaler geliştirme ve anlatma
  • İyi Örnekler ve Uygulamalar

Programın Toplam Süresi

2 saat

Katılımcı Sayısı

En az 10, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir

Katılımcı Profili

SDGs-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını İş Modellerinde geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalara katılacak tüm çalışanlar ve konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ile yöneticiler bu eğitime katılabilirler. Konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir.