Yeni Dünya Düzeninde Sosyal Marka Eğitimi

Giriş

Radikal belirsizliğin olduğu bir dönemde markaların tüm paydaşlarına karşı sorumlulukları yeniden şekillenmekte. Markalar yeni dünya düzeninde sosyal etki üzerine odaklanacak ve gücünü bilançolarından değil topluluklara ve çalışanlarına verdikleri ilham ve amaç duygusundan alacaklar.

Amaç

21.yüzyılda markaların sorumlulukları değişti. Pandemi sonrasında ise sorumlu marka konusu gündemin merkezine yerleşti. Kurumlar çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları için nasıl somut adımlar atabilir, sosyal etkisi yüksek marka nasıl yaratılır konularının tartışılacağı interaktif bir eğitim.

Programın İçeriği

  • Sorumlu Marka tanımı
  • Markaların Değişim Yolculuğu
  • Kurumsal Sorumluluk – Kurumsal Aktivizim
  • Anlam Yaratmak

Programın Toplam Süresi

4 Saat

Katılımcı Sayısı

En az 10, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir

Katılımcı Profili

Sosyal Marka hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve yol haritası oluşturmak isteyen bireyler ve kurumlarda çalışanlar bu eğitime katılabilirler. Konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir