Hakkımızda

Sürdürülebilirlik Akademisi, iş dünyasında daha iyi bir geleceği şekillendirmek için etkili olmak ve bu yolda değişim ve dönüşüm yaratmak üzere çalışan, kar amacı gütmeyen, lider sürdürülebilirlik merkezidir.

Sürdürülebilirlik Akademisi olarak amacımız daha iyi bir gelecek için tüm paydaşları harekete geçirmek ve bu yönde sonuç almalarını sağlayacak tüm çalışmalar için bir köprü olmaktır.

Yeni dünya düzeninde iş dünyasının devamlılığı, ekonomik faaliyetlerin yanı sıra çevresel etkilerin ölçüldüğü, sosyal ve toplumsal gelişimin gözetilerek kritik konuların ele alındığı, yenilikçi yaklaşımlar ile sürekli değişimin teşvik edildiği iş modellerinden geçiyor

Bu amaç doğrultusuna, insan odaklı etik davranmak, işbirliği bilinci, ortak değer yaratmak için çalışmak, şeffaf ve tarafsız hareket etmek en önemli değerlerimizdir.

Tüm çalışmalarımızı etik değerlerimiz doğrultusunda, şeffaf ve tarafsız duruşumuz, rakipleri de bir arada tutan kapsayıcılık ilkemiz ekseninde yürütmeye özen gösteriyoruz. Bu nedenle yaptığımız diğer faaliyetler ile çatışma yaratacak, bunların şeffaflığını sorgulatacak herhangi bir bağlı hizmet ilişkisi kurmuyoruz.

“Değişim Birlikte Mümkün” prensibi ile 12 yıldır fayda ve karlılık hedefli sürdürülebilir iş modelleri ile geleceğe ışık tutmak için tüm paydaşlarımız ile ortak değer yaratan bilgi, iletişim ve işbirliği platformu olarak çalışıyor, projeler geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) doğrultusunda daha iyi bir geleceğe doğru iş dünyasına yol gösteriyoruz.

İş dünyası bu değişimi yönlendirirken fikir lideri olarak onlara yol gösteriyor, dönüşümü hızlandıracak parametreleri, çalışma alanlarını ve araçları tanımlıyor, fayda ve karlılık hedefi doğrultusunda ortak değer yaratarak etkiyi artıracak işbirlikleri için paydaşları belirliyor ve örneklerin gelişerek çoğalması adına ilham veren projeler geliştiriyor ve platformlar kuruyoruz.

Değişim ve dönüşüm için en önemli dört faktörün öğrenme, motivasyon, doğru ifade ve network iletişimi olduğuna inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda kapsayıcı uzmanlığımız, tüm paydaşlarımız ile güçlü networkümüz ve 12 yıldır tüm kurumlar, markalar ve diğer tüm paydaşlarla gerçekleştirdiğimiz fayda ve karlılık hedefli dönüştürücü çalışmaların birikimi, sürdürülebilirlik konusunda uzman başvuru adresi kimliğimizin temel dayanağını oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik Akademisi