Sürdürülebilir İş Modelleri ile

GELECEĞE
GİDEN
YOL

 “Değişim Birlikte Mümkün” prensibi ile daha iyi bir geleceğe ışık tutmak için, fayda ve karlılık hedefli sürdürülebilir iş modelleri eksenindeki çalışmalarımızı, 4 ana başlıkta gerçekleştiriyoruz: Öğrenme, Motivasyon, Network/İletişim, Content Lab for Sustainability.
Sürdürülebilirlik Akademisi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Biz Kimiz?

Sürdürülebilirlik Akademisi, iş dünyasında daha iyi bir geleceği şekillendirmek için etkili olmak ve bu yolda değişim ve dönüşüm yaratmak üzere çalışan, kar amacı gütmeyen, lider sürdürülebilirlik merkezidir.

14 yıldır, sürdürülebilirlik konusunda kapsayıcı uzmanlığımız, paydaşlarımız ile güçlü networkümüz, kurumlar, markalar ve diğer paydaşlarla gerçekleştirdiğimiz tüm fayda ve karlılık hedefli dönüştürücü çalışmaların birikimi, sürdürülebilirlik konusunda uzman başvuru adresi kimliğimizin temel dayanağını oluşturuyor.

Global Sürdürülebilir Markalar Topluluğu Türkiye Partneri

Dünyanın en büyük global sürdürülebilir markalar topluluğunun 2012 yılından beri Türkiye partneriyiz

2024 yeşil iş

04 Haziran 2024 | 11.Yıl

Yeşil İş: Sürdürülebilir İş Zirvesi

Türkiye’nin en güçlü sürdürülebilirlik platformu, “Yeşil İş: Sürdürülebilir İş Zirvesi”, 2009 yılından bu yana enerji yönetim sistemlerinden su ve karbon yönetimi ile değişen iş modellerine, kurumsal sürdürülebilirlik performans kriterlerinden döngüsel ekonomiye geçişe, inovasyon ve teknolojik gelişmelerden sürdürülebilir ürünler ve geleceğin malzemelerine kadar iş dünyası ve yeni ekonomi için önemli konuları kamu, akademi, ulusal ve uluslararası birçok paydaşı bir araya getirerek, güncel ve çarpıcı bakış açıları sayesinde değişimi iş dünyasının gündemine taşıyarak bu yönde önderliğini sürdürdü.

İş dünyasının liderleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, büyük sermayeli şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve akademi dünyası sürdürülebilir dönüşümü sağlamak üzere bu platformda bir araya geliyor.

2024 SB

 17 -18 Eylül  / 12. Yıl

Sustainable Brands Türkiye

Sustainable Brands (SB) global sürdürülebilir markalar topluluğu olarak dünya çapında değişim ve dönüşümü tetikleyen çalışmalarda buluşmaya devam ediyoruz.

SB Türkiye 2024 Konferansı, bu yıl da amaç odaklı marka ve iş dünyasını Eylül ayında bir kez daha buluşturuyor.

Marka ve iş dünyasında inovasyon ve marka yapılandırmanın kesişme noktasında; nasıl kar ve refah dalgası yaratabileceği ele alınıyor.

2024 Etkinlik Takvimi

ÖĞRENME

Paydaş Çalıştay & Workshop

Paydaş Çalıştay & Workshop

Tüm sektörleri kapsayan olumlu küresel değişimler ve kalıcı ortak değer yaratılan sürdürülebilir iş modelleri için yol haritaları oluşturulmasında ilk adım olan, tüm paydaşların görüş ve önerilerinin…

Detaylı Bilgi »

BELGELENDİRME VE MOTİVASYON

Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi Çalışmaları

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında kurumsal veya bireysel karbon ayak izi dengeleme çözümleri ile farkındalık ve bilinç oluşturabileceğiniz, ekosisteme karşı sorumluluklarınızı yerine…

Detaylı Bilgi »

Sürdürülebilir Gıda Ödülleri

Sürdürülebilir Gıda Ödülleri, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşmasına olanak sağlayan kurumları öne çıkararak geniş kitlelere ulaştırmayı; iyi uygulamaları arttırmayı ve değişimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Detaylı Bilgi »
Yeşillenen Oteller

Yeşillenen Oteller

Turizm sektörünün sürdürülebilirlik farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevreye duyarlılık motivasyonlarını artırma hedefiyle Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) projesinde…

Detaylı Bilgi »

NETWORK & İLETİŞİM

Sustainable Brands Turkey

Sustainable Brands Turkey

Uluslararası partnerliğimiz Sustainable Brands, dünya çapında geleceği değiştiren lider markaların, yenilikçi fikir önderlerinin 21. yüzyıldaki lider öğrenme, işbirliği ve iletişim platformudur.

Detaylı Bilgi »
2023 SB Brand- Led

Brand-Led Culture Change

Günümüzün önde gelen markaları tüketici taleplerini değiştirerek ve sürdürülebilir yaşam tarzını destekleyerek iyi bir büyüme elde etmek için eşsiz bir fırsata sahip. Markanızın başarısını değişen

Detaylı Bilgi »
İklim Değişikliği Zirvesi

İklim Değişikliği Zirvesi

İş dünyası iklim değişikliğini azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için çözümler geliştirme yeteneğine ve sorumluluğuna sahip. Düşük karbonlu ekonomiye giden eylem ve yatımlar için…

Detaylı Bilgi »

SDG Map Turkey

Markaların, Küresel Amaçlar (SDG) ile uyumlu iş modellerinin, projelerinin paylaşım ve iletişimini yapabildiği; paydaşlarına faaliyetleri için adres gösterebildiği bir bilgilendirme ve iletişim merkezi….

Detaylı Bilgi »
Sürdürülebilir Gıda Platformu

Sürdürülebilir Gıda Platformu

Günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda hedefiyle “daha iyi gıda için” sektörün sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelişim modeli geliştirmesine yön vermek üzere tüm…

Detaylı Bilgi »
Sürdürülebilir Gıda Zirvesi

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi

Herkese sürdürülebilir, sağlıklı, güvenilir ve ulaşılabilir gıda hedefinden yola çıkarak sürdürülebilir üretim ve tüketim ekseninde gıda sistemlerinde değişim ve dönüşümü hızlandırmak amacıyla 2015 …

Detaylı Bilgi »
Webinarlar

Webinarlar

Toplumsal farkındalığı kurumunuz özelinde oluşturmak üzere sektörünüzdeki en güncel konuları paylaşabileceğiniz, ürün, servis ve hizmetlerinizdeki en son gelişmeleri ve…

Detaylı Bilgi »
Paydaş Çalıştay & Workshop

Paydaş Çalıştay & Workshop

Tüm sektörleri kapsayan olumlu küresel değişimler ve kalıcı ortak değer yaratılan sürdürülebilir iş modelleri için yol haritaları oluşturulmasında ilk adım olan, tüm paydaşların görüş ve önerilerinin…

Detaylı Bilgi »
Content Lab for Sustainability

Content Lab for Sustainability, Sürdürülebilirlik Akademisi’nin 12 yıldır sürdürülebilirlik alanında üstlendiği liderliği ve uzmanlığını, yaratıcı ve yenilikçi çözümler ile birleştirdiği bir girişimdir.

Bu girişimin amacı iş dünyasındaki değişim için kurum ve markalara yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ışığında çözümler üretmek ve beraber pozitif etki tasarlamaktır.